Chữa bệnh

1 bài viết
Hỗ trợ chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng năng lượng vũ trụ
Hỗ trợ chữa bệnh là một chuyên ngành nhỏ trong ngành Nhân điện, đối tượng được hỗ trợ trị bệnh gồm các học viên Nhân điện, bà con tin tưởng vào khả năng chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ của ngành học Nhân điện.
84 người đã xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook