Ứng dụng nông nghiệp

2 bài viết
Ứng dụng năng lượng vũ trụ trong nông nghiệp
Việc truyền điện cho đất canh tác, cây trồng vật nuôi ngoài ý nghĩa giúp đỡ vô hình cho muôn loài vạn vật, hay tăng năng suất, tránh sâu bệnh... còn làm cho thực phẩm từ những nguồn ấy trở nên "sạch" hơn bao giờ hết.
35 người đã xem
Quy trình ứng dụng năng lượng vũ trụ trồng hoa màu
Trồng trọt sử dụng năng lượng vũ trụ đề để cây trồng chống được sâu bệnh, sản phẩm ngon thơm và giầu năng lượng giúp người ăn chúng gián tiếp nhận được năng lượng tăng cường sức khỏe.
35 người đã xem
Nhiều người xem
Liên hệ:
0976 715 341
Video giới thiệu ngành học MEL
Facebook